66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Doskonalenia Zawodowego

tytuł projektu: Równe na rynku pracy- aktywizacja zawodowa kobiet

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Warmińsko-mazurskie

Białystok 15-365

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Suma dof. – 206272,96

Suma dof. UE – 175332,01

usa wyjazd
, powszechny spis ludności telefon
, polish news in english
, cytaty henry ford
, przetwarzaniem
, swiadczenia dla uchodzcow

yyyyy

POKL.06.01.01-28-090/08-01

(5420000305)

Stowarzyszenia i organizacje społeczne

00 Nie dotyczy

2/23/2009 – 10/31/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)