66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS

tytuł projektu: PRACUJ W NGO! – Wspieranie aktywizacji zawodowej w III sektorze

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Zachodniopomorskie

Szczecin 70-478

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS

Suma dof. – 192625,83

Suma dof. UE – 163731,96

państwowa inspekcja pracy warszawa
, przemysł stoczniowy w polsce
, aktualnosci
, urzad skarbowy wawer

yyyyy

POKL.06.01.01-32-047/07-01

(8512806756)

Stowarzyszenia i organizacje społeczne

00 Nie dotyczy

7/28/2008 – 10/30/2008 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)