66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

tytuł projektu: Badanie potrzeb podlaskiego rynku pracy

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podlaskie

Białystok 15-732

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Suma dof. – 1562140,74

Suma dof. UE – 1327819,63

drewno sosnowe cena m3 2022
, wewnętrzna motywacja
, pojazdy gov
, narodowy dzień zwycięskiego powstania

yyyyy

POKL.06.01.01-20-099/08-05

(5421721656)

uczelnia wyższa

00 Nie dotyczy

6/28/2010 – 2/28/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)