66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

tytuł projektu: Siła jest w nas! – kobieta swoim szefem

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Dolnośląskie

Wrocław 53-609

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Suma dof. – 42325

Suma dof. UE – 35976,25

lista aptek z darmowymi testami covid
, rozporządzenie w sprawie egib
, obostrzenia dolnośląskie
, oznaczenie geograficzne

yyyyy

POKL.06.03.00-02-015/09-01

(8942450411)

uczelnia wyższa

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

3/15/2010 – 2/28/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)