66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy WYG International Sp. z o.o.

tytuł projektu: Mama pracująca nie mniej kochająca

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Śląskie

Warszawa 00-832

WYG International Sp. z o.o.

Suma dof. – 1715578,44

Suma dof. UE – 1458241,67

gmina wola uhruska
, zasady wjazdu do słowacji
, zachorowania na koronawirusa
, gospostrateg
, od 9 listopada zdalne nauczanie 2021
, zgodnie synonim
, rodzaje badań profilaktycznych
, szczepienie memy
, wiezien milosci 500
, wysokość dopłat 2020
, podaj wzór proporcjonalności odwrotnej y=a/x

yyyyy

POKL.06.01.01-24-218/08-00

(5272238184)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

1/29/2009 – 12/31/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)