66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego

tytuł projektu: Bądź na fali – zostań ratownikiem wodnym – edycja 2

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Warmińsko-mazurskie

Olsztyn 10-059

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Suma dof. – 99561,63

Suma dof. UE – 84627,38

ceny ziemi rolnej 2020
, interesariuszy
, statystyka opisowa
, ile testów wykonano
, griffin podstawy zarządzania organizacjami
, kiedy skladac wniosek o 500+ w 2022
, urzad stanu cywilnego warszawa

yyyyy

POKL.06.01.01-28-094/11-00

(7391318855)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

3/27/2012 – 3/31/2013 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)