66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

tytuł projektu: Nowy fach w rękach

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Wielkopolskie

Ostrowite 62-402

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Suma dof. – 304420

Suma dof. UE – 258757

kiedy wypłaty 13 emerytury
, przebieg negocjacji przykład
, aktualnosci polska
, obumarłe drzewo
, pierwszy urzad skarbowy
, słaba płeć
, bayraktar polska
, eukw online
, rejestracja covid
, sepolno krajenskie
, urząd gminy dywity
, znak b34

yyyyy

POKL.06.01.01-30-106/09-01

(7891577442)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

4/28/2010 – 5/24/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)