66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Wielkopolski Instytut Rozwoju Regionalnego

tytuł projektu: Potrzeby pracowników a kwalifikacje osób bezrobotnych – zmainy dla rozwoju rynku pracy w regionie konińskim

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Wielkopolskie

Poznań 61-606

Wielkopolski Instytut Rozwoju Regionalnego

Suma dof. – 178504

Suma dof. UE – 151728,4

stopy grafika
, ile izolacja
, sytuacja na granicy ukrainy
, sentencja o pracy
, współpraca cytaty
, konferencja błaszczaka
, zatrudnienie nauczyciela z ukrainy

yyyyy

POKL.06.01.01-30-122/09-02

(7781023748)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

5/24/2010 – 7/31/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)