66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji

tytuł projektu: Przełam bariery

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Wielkopolskie

Chodzież 64-800

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji

Suma dof. – 944760

Suma dof. UE – 803046

gęś domowa
, planowane minimalne wynagrodzenie 2023
, urząd celny infolinia
, liczba urodzen
, cytaty michael jordan
, niezalena
, marlena maląg minister
, do kiedy można ścinać drzewa
, jaka jest stawka godzinowa
, zarządzanie kompetencjami
, m obywatel gov
, urząd wojewódzki łódź praca
, kiedy kolejna konferencja
, govpl
, co to zlewisko

yyyyy

POKL.06.01.01-30-079/12-00

(7642058401)

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

9/25/2012 – 5/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)