66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

tytuł projektu: Do aktywnych świat należy

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Warmińsko-mazurskie

Olsztyn 10-548

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

Suma dof. – 68235

Suma dof. UE – 57999,75

polska izba turystyczna bon turystyczny
, kielce aktualnosci
, słowacja stolica
, nagroda za szczepienie

yyyyy

POKL.06.01.01-28-057/07-02

(7390100344)

Stowarzyszenia i organizacje społeczne

00 Nie dotyczy

8/5/2008 – 10/31/2008 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)