66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Uniwersytet Opolski

tytuł projektu: Udany start z UNI 2

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Opolskie

Opole 45-040

Uniwersytet Opolski

Suma dof. – 495011,72

Suma dof. UE – 420759,96

urząd miasta darłowo
, unieszkodliwianie odpadów
, infolinia us
, tabele amortyzacyjne

yyyyy

POKL.06.01.01-16-040/10-03

(7540007179)

uczelnia wyższa

00 Nie dotyczy

7/4/2011 – 6/30/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)