66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Uniwersytet Gdański

tytuł projektu: PI-PWP Case Simulator

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Pomorskie

Gdańsk 80-952

Uniwersytet Gdański

Suma dof. – 1246077,39

Suma dof. UE – 1059165,78

zakażenie dzisiaj
, numer siedziby stada
, 1 maja swieto pracy
, [p
, pod strzecha zana
, e toll punkty obsługi klienta
, względnie
, zarejestruj się jako bezrobotny

yyyyy

POKL.06.01.01-22-166/10-03

(5840203239)

uczelnia wyższa

00 Nie dotyczy

12/20/2013 – 12/15/2013 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)