66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Training Group Danuta Gorlewska

tytuł projektu: Szansa na jutro

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podlaskie

Białystok 15-668

Training Group Danuta Gorlewska

Suma dof. – 395535

Suma dof. UE – 336204,75

urząd transportu kolejowego
, numer na szczepienie
, grecja koronawirus obostrzenia
, lackowa szlaki
, windsar 250 ec
, świadczenia na dziecko
, mammografia białystok
, wypis z rejestru gruntów starostwo powiatowe
, mobilność plus
, jak zgłosić piec online
, polski fundusz rozwoju zaliczka zwrotna

yyyyy

POKL.06.01.01-20-079/08-01

(5421124618)

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

2/4/2009 – 9/30/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)