66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Terra Felix Paweł Strojny

tytuł projektu: Zdobyć doświadczenie – promocja staży, wolontariatu i programów młodzieżowych w gminie Myślenice.

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Małopolskie

Myślenice 32-400

Terra Felix Paweł Strojny

Suma dof. – 33180

Suma dof. UE – 28203

dowód osobisty dla dziecka online
, steve jobs dieta
, sr radom
, ferie 2022 łódzkie
, pit-2 gov.pl

yyyyy

POKL.06.03.00-12-063/10-00

(6811966219)

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

10/11/2010 – 3/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)