66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia”

tytuł projektu: Profesjonalni pracownicy – aktywizacja i szkolenia drogą do sukcesu na rynku pracy

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Świętokrzyskie

Ostrowiec Świętokrzyski 27-400

Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia”

Suma dof. – 347595

Suma dof. UE – 295455,75

rekrutacja do wojska 2021
, makro nip
, do kiedy zamknięte żłobki i przedszkola
, pobyt stały

yyyyy

POKL.06.01.01-26-056/08-02

(6612017874)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

5/19/2009 – 6/30/2009 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)