66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kielcach

tytuł projektu: DOŚWIADCZENIE INACZEJ – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez szkolenie i staże zawodowe

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Świętokrzyskie

Kielce 25-005

Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kielcach

Suma dof. – 674000

Suma dof. UE – 572900

prezydenci polski od 1918 do 2017
, konferencja 28 kwietnia 2021
, portal świadczeniodawcy katowice
, od kiedy zniesiona kwarantanna
, co zamykają od soboty
, crp co to
, centralny szpital kliniczny mswia w warszawie

yyyyy

POKL.06.01.01-26-062/08-06

(9590830261)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

3/26/2010 – 2/28/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)