66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze „PRYM”

tytuł projektu: Wieś aktywna – pierwszy krok do lepszego jutra

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Lubuskie

Zielona Góra 65-775

Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze „PRYM”

Suma dof. – 49725

Suma dof. UE – 42266,25

110 ztm
, praca w wałbrzychu
, ile w polsce jest miast
, sprawdzanie upo
, komisja sejmowa
, spis powszechny gov.pl logowanie
, cena zbóż 2022
, doplata do dekodera dvbt
, jti

yyyyy

POKL.06.03.00-08-016/10-00

(9291755758)

stowarzyszenie

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

9/3/2010 – 11/30/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)