66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze „PRYM”

tytuł projektu: Nowe perspektywy w Licheniu

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Lubuskie

Zielona Góra 65-775

Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze „PRYM”

Suma dof. – 49903

Suma dof. UE – 42417,55

mswia wrocław
, dom pomocy
, jak uniknąć kwarantanny po kontakcie
, zachorowania covid 23 listopada

yyyyy

POKL.06.03.00-08-017/10-00

(9291755758)

stowarzyszenie

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

9/3/2010 – 11/30/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)