66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie Rozwoju Reginalnego PARTNER

tytuł projektu: ,,Damy Radę”- wspieranie spoleczności lokalnych gmin Solec Kujawski i Dobrcz w zakresie aktywizacji zawodowej

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz 85-072

Stowarzyszenie Rozwoju Reginalnego PARTNER

Suma dof. – 24805,55

Suma dof. UE – 21084,72

obostrzenia luzowanie
, foto dokumenty
, roczniki do szczepienia 2021
, świerczów
, gov tv
, ceny alkoholu
, marcin warchoł
, didi projekt
, 13.04 koronawirus

yyyyy

POKL.06.03.00-04-052/09-02

(5542412090)

stowarzyszenie

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

4/30/2010 – 4/30/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)