66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic”

tytuł projektu: Wisznicka Szkoła Języków Obcych

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Lubelskie

Wisznice 21-580

Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic”

Suma dof. – 49980

Suma dof. UE – 42483

zgłoszenie na test
, 698632331
, covid częstochowa
, onet wojewodzki
, sanepid makuszyńskiego

yyyyy

POKL.06.03.00-06-081/09-00

(5372477770)

stowarzyszenie

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

6/8/2010 – 12/31/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)