66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie PEGAZ

tytuł projektu: Profesjonalny pszczelarz – program aktywnoścli zawodowej mieszkańców w gminie Wojcieszów

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Dolnośląskie

Jelenia Góra 58-500

Stowarzyszenie PEGAZ

Suma dof. – 49815,12

Suma dof. UE – 42342,85

gdzie lezy argentyna
, emerytura strażaka
, 15 stycznia szczepienia
, warszawa ilość mieszkańców
, covid u dzieci
, jak sprawdzić numer księgi wieczystej
, całość
, dzien.babci i dziadka 2021
, podatki.pl
, 14 emerytura ile netto

yyyyy

POKL.06.03.00-02-143/08-01

(6112331107)

stowarzyszenie

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

3/31/2010 – 5/30/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)