66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Gniazdo”

tytuł projektu: Bierzemy sprawy w swoje ręce

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Małopolskie

Stary Sącz 33-340

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Gniazdo”

Suma dof. – 24581

Suma dof. UE – 20893,85

struktura organizacyjna firmy produkcyjnej przykład
, rsp-cd 6 wniosek
, feedbeck
, zasiłek pielęgnacyjny – komu przysługuje
, czechy obostrzenia covid

yyyyy

POKL.06.03.00-12-066/10-00

(7343165164)

stowarzyszenie

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

8/19/2010 – 6/30/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)