66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”

tytuł projektu: 45 na plus – aktywni na regionalnym rynku pracy.

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Opolskie

Pokój 46-034

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”

Suma dof. – 63108,33

Suma dof. UE – 53642,08

karta dużej rodziny dla rodziców dorosłych dzieci
, dzien strazaka zyczenia
, komunikacja między ludźmi
, dfg
, druk sprzed kilkuset lat
, komancze
, ile trwa pobieranie krwi
, rodzinne domy dziecka
, badanie empiryczne
, uw poznań

yyyyy

POKL.06.01.01-16-027/09-02

(7521410218)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

4/15/2010 – 10/22/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)