66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

tytuł projektu: „Apetyt na pracę w Osieku”

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Kujawsko-pomorskie

Wąpielsk 87-337

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

Suma dof. – 47305

Suma dof. UE – 40209,25

dotacja dla młodego rolnika 2021
, najliczniejsza mniejszość etniczna w polsce
, matura język polski 2019
, motywowanie pracownika
, urząd miasta zamość
, zachęta bodziec do działania
, #ukraina
, pawłowice
, centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych

yyyyy

POKL.06.03.00-04-207/10-00

(8921434967)

stowarzyszenie

05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

4/1/2011 – 6/30/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)