66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości

tytuł projektu: Jak założyć własny sklep internetowy.

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Śląskie

Gliwice 44-100

Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości

Suma dof. – 203134,29

Suma dof. UE – 172664,15

farba wodna krzyżówka
, narodowa loteria szczepionkowa
, kile
, oferty pracy urząd pracy warszawa
, msz chorwacja
, koronawirus szkoła
, korelacja
, obostrzenia w sierpniu
, na diagramie przedstawiono jakie rodzaje smieci
, samotne wdowy z podkarpackie
, polska słowacja kiedy
, ile koronawirus utrzymuje sie w organizmie
, numer poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
, tarcza covid

yyyyy

POKL.06.01.01-24-135/10-00

(6311065111)

fundacja

00 Nie dotyczy

10/12/2010 – 5/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)