66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej

tytuł projektu: Wracam do pracy – mam kompleksowe uprawnienia energetyczne

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Mazowieckie

Radom 26-600

Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej

Suma dof. – 94898,23

Suma dof. UE – 80663,49

który urząd skarbowy
, godziny seniorów
, jakie badania po covidzie
, wycofanie wypowiedzenia
, dokumenty potrzebne do rejestracji jako bezrobotny
, mieszkanie radzyń podlaski
, ośrodek preadopcyjny
, mądre motto życiowe

yyyyy

POKL.06.01.01-14-384/09-02

(7961016170)

stowarzyszenie

00 Nie dotyczy

1/20/2011 – 5/31/2011 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)