66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy PUP Szczecin

tytuł projektu: Szansa na lepsze jutro

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Zachodniopomorskie

Sczecin 70-383

PUP Szczecin

Suma dof. – 410600

Suma dof. UE – 349010

dotacje 2021-2027
, egipt czy jest bezpiecznie
, 2 puesc
, opis przedmiotu kubek

yyyyy

POKL.06.01.01-32-033/09-01

(8511164617)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

3/22/2010 – 7/31/2010 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)