66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Prywatne Centrum Języków Obcych „ATB”

tytuł projektu: NOWA SZANSA

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Wielkopolskie

Budzyń 64-840

Prywatne Centrum Języków Obcych „ATB”

Suma dof. – 306153,02

Suma dof. UE – 260230,06

odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2021
, bartosz wozniczko konsul
, who co to znaczy
, dodatek osłonowy online profil zaufany
, pozytywne przysłowia
, przesiadka w londynie covid
, akty

yyyyy

POKL.06.01.01-30-058/11-00

(7641973409)

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

00 Nie dotyczy

10/27/2011 – 7/31/2013 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)