66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

tytuł projektu: Strategia do sukcesu

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Śląskie

Rybnik 44-200

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Suma dof. – 30707640,67

Suma dof. UE – 26126994,57

ustawa nowy ład
, aktualne ceny miodu na targowiskach
, tekst główny
, usystematyzować
, wzor dowodu osobistego
, testy covid lotnisko chopina
, diecezja bydgoska zmiany personalne 2019
, nowa dąbrowa

yyyyy

POKL.06.01.03-24-006/08-13

(6422658110)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

12/3/2014 – 12/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)