66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

tytuł projektu: Twoja szansa na zatrudnienie

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podlaskie

Kolno 18-500

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

Suma dof. – 520960

Suma dof. UE – 442816

redystrybucja
, imiona dla chłopców 2022
, dziennik naukowy
, cytaty zaufanie

yyyyy

POKL.06.01.01-20-033/11-03

(7211136668)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

10/31/2012 – 12/31/2012 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)