66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

tytuł projektu: Bądź aktywny – rynek pracy XXI wieku czeka

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podlaskie

Bielsk Podlaski 17-100

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Suma dof. – 11630319,25

Suma dof. UE – 10897794,37

cena bydła mięsnego
, nominalny
, gotowe po angielsku
, uzbrojenie krzyżówka
, starachowice
, urząd mazowiecki cudzoziemcy
, transportowa
, jerusalema kroki

yyyyy

POKL.06.01.03-20-013/08-14

(5431015121)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

6/23/2014 – 12/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)