66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Żyrardowski-Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie

tytuł projektu: Czas na rozwój

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Mazowieckie

Żyrardów 96-300

Powiat Żyrardowski-Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie

Suma dof. – 14777706,09

Suma dof. UE – 13734789,66

lublin zabytki
, wózek gospodarczy
, kw-wpis wzór
, rosja ilość mieszkańców
, urząd skarbowy wrocław

yyyyy

POKL.06.01.03-14-029/08-15

(8381650904)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

4/7/2014 – 12/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)