66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat żarski/Powiatowy Urząd Pracy w Żarach

tytuł projektu: Europejskie perspektywy-program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żarskim

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Lubuskie

Żary 68-200

Powiat żarski/Powiatowy Urząd Pracy w Żarach

Suma dof. – 23284916,51

Suma dof. UE – 19802445,33

ile jest chorych na covid
, praca w edukacji
, zamówienia publiczne 2021
, kuratorium oświaty gdańsk
, psary śląskie

yyyyy

POKL.06.01.03-08-010/08-20

(9281742501)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

12/15/2014 – 12/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)