66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Włodawski-Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie

tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Lubelskie

Włodawa 22-200

Powiat Włodawski-Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie

Suma dof. – 19432008,39

Suma dof. UE – 16689165,62

fundusz dla kredytobiorców
, badanie ankietowe
, największe państwo w afryce
, nowe obostrzeni
, ppo-1
, koronawirus a szkoła
, stopien antyterrorystyczny
, zus z 15 b
, urząd gminy miękinia
, miasta na prawach powiatu
, zator serca

yyyyy

POKL.06.01.03-06-021/08-13

(5651339216)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

5/20/2014 – 12/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)