66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Sławieński – Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sławieńskim

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Zachodniopomorskie

Sławno 76-100

Powiat Sławieński – Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

Suma dof. – 21928073,44

Suma dof. UE – 18661812,42

poniżej zapisano wszystkie dodatnie liczby całkowite mniejsze od 50
, ile się czeka na paszport
, ilu ukraińców przyjechało do polski
, informacyjne
, zus bon turystyczny
, 43 100 tychy
, ostatnie wyszukiwanie

yyyyy

POKL.06.01.03-32-014/08-14

(4990502368)

wspólnota samorządowa – powiat

00 Nie dotyczy

5/29/2014 – 12/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)