66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Siemiatycki/Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach

tytuł projektu: Otwarci na Zmiany – działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w powiecie siemiatyckim

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podlaskie

Siemiatycze 17-300

Powiat Siemiatycki/Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach

Suma dof. – 331400

Suma dof. UE – 281690

nowa biala pozar 2021
, szczepionki skład
, podatki gov pl
, wydział komunikacji pajęczno
, gmina łochów
, zdjecie paszport
, flualprazolam
, nagrody za medale olimpijskie
, koronawirus odmianą brytyjską objawy

yyyyy

POKL.06.01.01-20-014/11-00

(5441175642)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

8/3/2011 – 12/31/2012 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)