66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Siemiatycki/Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach

tytuł projektu: Aktywizacja Zawodowa Osób Bezrobotnych – Lepsze jutro

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podlaskie

Siemiatycze 17-300

Powiat Siemiatycki/Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach

Suma dof. – 10149927,51

Suma dof. UE – 9500013,54

10 maja wracamy do szkoly
, wierny
, www krus gov pl
, żegluga przybrzeżna krzyżówka
, gdzie zgłosić dziecko po urodzeniu
, zapisy do przedszkoli 2022
, mlody rolnik dotacja
, zgłoszenie na test covid online
, dziewczyny 15 lat
, pomoc ukraincom
, dzień babci dzień dziadka 2021
, walory kulturowe europy południowej
, solec zdroj
, wynagrodzenia

yyyyy

POKL.06.01.03-20-011/08-17

(5441175642)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

9/16/2014 – 12/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)