66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat ropczycko-sędziszowski – Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach

tytuł projektu: Więcej szans w powiecie ropczycko – sędziszowskim

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Podkarpackie

Ropczyce 39-100

Powiat ropczycko-sędziszowski – Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach

Suma dof. – 27450556,48

Suma dof. UE – 23503767,72

zakażenia koronawirusem 23 września
, sellin
, boleslaw
, sprawozdanie z wykonania budżetu

yyyyy

POKL.06.01.03-18-016/08-13

(8181290281)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

3/31/2014 – 12/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)