66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Prudnicki/ Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku

tytuł projektu: Przerwać stagnację

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Opolskie

Prudnik 48-200

Powiat Prudnicki/ Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku

Suma dof. – 538780

Suma dof. UE – 457963

zwierzyniec warmiński
, gmina bemowo
, powrót do szkół kwiecień 2021
, brazylia ukraina
, kancelaria prezesa rady ministrów
, napój z chininą krzyżówka

yyyyy

POKL.06.01.01-16-041/11-02

(7551640874)

wspólnota samorządowa – powiat

00 Nie dotyczy

10/22/2012 – 12/31/2012 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)