66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Policki

tytuł projektu: PI: GPS dla rodziny

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Zachodniopomorskie

Police 72-010

Powiat Policki

Suma dof. – 2782450

Suma dof. UE – 2365082,5

uw bydgoszcz
, gmina ryn
, informacje warszawa
, prezes zakładu ubezpieczeń społecznych adres

yyyyy

POKL.06.01.01-32-025/11-00

(8512550469)

wspólnota samorządowa – powiat

00 Nie dotyczy

5/28/2012 – 3/31/2015 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)