66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Piski/Powiatowy Urząd Pracy w Piszu

tytuł projektu: Koniec z biernością – czas na pracę

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Warmińsko-mazurskie

Pisz 12-200

Powiat Piski/Powiatowy Urząd Pracy w Piszu

Suma dof. – 7696113,09

Suma dof. UE – 6554421,48

wyjazd do niemiec samochodem koronawirus
, tytul prawny
, wjazd do niemiec test
, obostrzenia na wielkanoc
, stwardniające zapalenie krezki
, polacy tokio

yyyyy

POKL.06.01.03-28-013/08-20

(8491433349)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

10/10/2014 – 12/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)