66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Piotrkowski

tytuł projektu: Aktywni w Powiecie Piotrkowskim

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Łódzkie

Piotrków Trybunalski 97-300

Powiat Piotrkowski

Suma dof. – 37300

Suma dof. UE – 31705

ambasada hiszpanii w polsce
, wniosek o odpis aktu urodzenia
, urzad pracy rypin
, w stadzie jest 50 kur i 4 koguty
, gprs
, zdjęcia do dowodu
, test covid pozytywny

yyyyy

POKL.06.03.00-10-004/08-01

(7712305343)

wspólnota samorządowa – powiat

05 Obszary wiejskie (inne niż góry, wyspy lub słabo i bardzo słabo zaludnione obszary)

7/25/2008 – 8/19/2008 POKL.06.00.00 (POKL.06.03.00)