66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Ostródzki/Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

tytuł projektu: Aktywizacja młodych

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Warmińsko-mazurskie

Ostróda 14-100

Powiat Ostródzki/Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Suma dof. – 1340339,16

Suma dof. UE – 1139288,29

test na osobowość mbti
, potrawa z cielęcych języków krzyżówka
, oferty pracy koszalin
, rynek katowice

yyyyy

POKL.06.01.01-28-043/12-01

(7411821179)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

12/30/2013 – 12/31/2013 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)