66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat oleski/Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie

tytuł projektu: Kierunek praca

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Opolskie

Olesno 46-300

Powiat oleski/Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie

Suma dof. – 7917561,84

Suma dof. UE – 6960396,1

brzyska
, ranking okien
, alior bank gdańsk
, ruch drogowy
, dziecko na kwarantannie 2021

yyyyy

POKL.06.01.03-16-005/08-15

(5761158912)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

1/8/2015 – 12/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)