66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy POWIAT MIĘDZYCHODZKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE

tytuł projektu: Twój wybór Twój sukces

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Wielkopolskie

Międzychód 64-400

POWIAT MIĘDZYCHODZKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYCHODZIE

Suma dof. – 7837444,05

Suma dof. UE – 6742736,21

ceny zyta
, gmina kołbiel
, minimalne wynagrodzenie za pracę
, państwa na g
, życie w ameryce plusy i minusy

yyyyy

POKL.06.01.03-30-021/08-13

(5951008914)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

6/5/2014 – 12/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)