66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Malborski/Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

tytuł projektu: Nie jestem inna/inny niż Ty

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Pomorskie

Malbork 82-200

Powiat Malborski/Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

Suma dof. – 377252,5

Suma dof. UE – 320664,63

organizacja pożytku publicznego lista
, pcim
, koronawirus zakażenia 9 października
, dziennik polski regiony

yyyyy

POKL.06.01.01-22-097/11-06

(5791513795)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

8/29/2013 – 8/31/2013 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)