66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Legionowski-Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie

tytuł projektu: Europejska szansa rozwoju

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Mazowieckie

Legionowo 05-119

Powiat Legionowski-Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie

Suma dof. – 16159689,39

Suma dof. UE – 14853816,47

chroniona nazwa pochodzenia
, pożyczki krótkoterminowe
, jak zgłosić urodzenie dziecka
, sprzedawaj jak challenger
, powiatowy urząd pracy włocławek
, wiadomodci
, intermodalny
, pobranie certyfikatu szczepienia

yyyyy

POKL.06.01.03-14-014/08-15

(5361048628)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

4/7/2014 – 12/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)