66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Łaski – Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

tytuł projektu: Od bierności do aktywności

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Łódzkie

Łask 98-100

Powiat Łaski – Powiatowy Urząd Pracy w Łasku

Suma dof. – 13427191,88

Suma dof. UE – 11432620,27

extrant
, wojewódzki inspektorat ochrony środowiska
, nowy ład 2021
, karolina lizer
, osoba zaszczepiona z pozytywnym wynikiem
, żaby aby
, super green pass

yyyyy

POKL.06.01.03-10-003/08-15

(8311027577)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

3/31/2014 – 12/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)