66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat kłobucki/ Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku

tytuł projektu: Młodzi na staż

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Śląskie

Kłobuck 42-100

Powiat kłobucki/ Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku

Suma dof. – 1184649,4

Suma dof. UE – 1006951,99

nfośigw warszawa
, polski związek koszykówki
, szkoły wojskowe po liceum
, loteria.szczepionkowa
, polscy mistrzowie olimpijscy
, kody zwolnien lekarskich
, opłata oze
, podwyżki cen prądu
, covid 18 listopada

yyyyy

POKL.06.01.01-24-090/13-00

(5741345769)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

4/28/2014 – 6/30/2015 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)