66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Kartuski – Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

tytuł projektu: Ekonomista – dobra inwestycja w przyszłość

Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Miejsce: Pomorskie

Kartuzy 83-300

Powiat Kartuski – Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach

Suma dof. – 187516

Suma dof. UE – 159388,6

zmiany w emeryturach wojskowych 2020
, zdjęcie do dowodu okulary
, motto motywacyjne
, znaki plci
, krs ms
, plan rozwoju firmy
, ustal jakie liczby należy wpisać w miejsce znaków zapytania

yyyyy

POKL.06.01.01-22-036/13-00

(5891436918)

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

00 Nie dotyczy

8/13/2013 – 8/31/2014 POKL.06.00.00 (POKL.06.01.00)